Franse lotsbestemmingen Region: pays de la Loire

De tijger: Georges Clémenceau

Er is de politicus, er is de journalist, er is de man met gevoel voor humor en er is vooral de man van de Grote Oorlog. De man die in 1918 de overwinning behaalde. Georges Clémenceau, bijgenaamd "de tijger", is het verhaal van een Franse lotsbestemming geboren in het Westen, in een land van overtuigingen: de Vendée.

Deel:

Geboren in 1841 in de Vendée

Georges Benjamin Clémenceau werd geboren in de Vendée op 28 september 1841. Het teken Weegschaal, dus. Wat bedoel je met we geven er niet om? Oké, ik ga verder. We herinneren ons vaak twee dingen over Clémenceau.

Allereerst de kunst om met woorden om te gaan en ze te gebruiken met een woest gevoel voor humor. Het was Clémenceau, altijd subtiel, die zei "ambtenaren zijn als boeken in een bibliotheek, het zijn de hoogstgeplaatsten die het minst nuttig zijn". Of "in de politiek volgen we dwazen op en worden we vervangen door incompetenten". Clémenceau, een boef en liefhebber van vrouwen, die schreef "het beste moment in de liefde is wanneer je de trap oploopt" . Tenslotte was hij het die zei "de mens is een woest beest".

De man naar wie Frankrijk zich richt

Clémenceau op tournee aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog

Degene die dit zei is de staatsman Clémenceau tot wie Frankrijk, uitgeput door de Eerste Wereldoorlog, zich wendt. Hij had al een gevorderde carrière tijdens de oorlog. Hij die Dreyfus verdedigde en Zola hielp. Onvermijdelijk snoert hij de generaals de mond, wier vaak pretentieuze pogingen om de regimenten in te krimpen en het moreel van de poilus te verzwakken. Hij sluit de deur voor de medaille-zwaaiende knapen door hen eraan te herinneren dat de mannen die zij leiden en die bij duizenden sneuvelen eerst burgers zijn en dan pas soldaten. Hij beweert: "beter een overwinning zonder een groot strateeg dan een triomf van strategieën in een nederlaag" en hij kiest voor Foch. Over durf. "Ik zei tegen mezelf: 'Laten we Foch proberen, we zullen sterven met onze armen in de hand. Ik verliet deze verstandige man, Pétain, en adopteerde deze gek, Foch, de gek die ons daar weg kreeg".

De "Vader Overwinning".

Clemenceau geschilderd door de Amerikaanse Cecilia Beaux, 1920.

De Fransen vergisten zich niet. Achter de geallieerde overwinningen heerste de schaduw van Clémenceau. Bijgenaamd de tijger toen hij op het hoogtepunt van het conflict energie wist op te wekken, werd hijin 1918 de "vader van de overwinning". Als beroemd politiek dier met een holle neus trok hij zich terug uit het politieke leven toen hij voelde dat er weer ruzie was ontstaan en dat hij bij de presidentsverkiezingen wel eens verslagen zou kunnen worden.

Verkozen bij acclamatie voor de Académie Française, wat zeldzaam is, cultiveert hij discretie en trekt zich terug in de Vendée. Een enorme boom waakt over hem en heeft hem zelfs gedwongen zijn kist te kantelen, wat hem in staat stelt op te staan als hij het nodig acht terug te keren om de roep van Frankrijk een hand te geven.

Top 10 citaten van Clémenceau

1 "Begraafplaatsen liggen vol met onvervangbare mensen die vervangen zijn"

2 "Wees nooit bang om vijanden te maken. Als je er geen hebt, heb je niets gedaan.

3 "Mensen liegen nooit zoveel als voor de verkiezingen, tijdens de oorlog en na de jacht"

4 "Oorlog is een te ernstige zaak om aan het leger over te laten".

5 "Engels? Het is nooit gewoon verkeerd uitgesproken Frans."

6 "Polytechnici weten alles. Maar niets anders".

7 "Het is voldoende om 'militair' aan een woord toe te voegen om het zijn betekenis te laten verliezen. Zo is militaire rechtspraak geen rechtspraak en is militaire muziek geen muziek.

8 "Wat is Engeland? A French colony gone wrong".

9 "Hij heeft geen ideeën, maar hij zou ze tot de dood verdedigen."

10 "Er zijn geen oude mannen. Er zijn alleen onhandige vrouwen.

Wandelen in de voetsporen van Clémenceau

Dat kan in de Vendée, waar hij geboren is en waar hij nu rust in Mouchamps bij het graf van zijn vader: Paul-Benjamin. Zijn landhuis, waar hij zich aan het eind van zijn leven terugtrok, staat er nog steeds. Het staat in Saint Vincent sur Jard. U kunt het bezoeken. Alle informatie op deze site.

Jérôme Prod'homme

Jérôme Prod'homme

Jérôme is "monsieur de France" de auteur van deze site. 

Jérôme Prod'homme

Jérôme Prod'homme

Jérôme is "monsieur de France" de auteur van deze site.