Franse lotsbestemmingen Region: pays de la Loire

Henri IV en het Edict van Nantes: het begin van de weg naar gewetensvrijheid in Frankrijk

Als de gewetensvrijheid in Frankrijk bij wet is gewaarborgd, is dat omdat er een lange weg is afgelegd. Het begon, althans gedeeltelijk, in april 1598 met de afkondiging door koning Hendrik IV van het Edict van Nantes. Dit was een primeur, want het garandeerde de protestanten gewetensvrijheid, zij het onder bepaalde voorwaarden. Voor het eerst bestonden in Frankrijk twee godsdiensten, althans gedeeltelijk, naast elkaar.

Deel:

Religieuze oorlogen: twee conflicterende geloven

In de 16e eeuw werd Frankrijk meer dan 40 jaar lang geteisterd door de godsdienstoorlogen. Katholieken tegen protestanten, het idee dat de ene godsdienst de andere moest verpletteren, leidde tot veldslagen en slachtpartijen. Henri IV maakte aan dit alles een einde in 1598. Hij werd als protestant geboren, werd onder bedreiging katholiek, werd weer protestant toen hij zijn vrijheid terugkreeg, en bekeerde zich tenslotte tot het katholicisme toen hij koning van Frankrijk werd.

Een edict voor twee geloven

Henri IV wilde een einde maken aan de broedermoord en ondertekende een edict... Het Edict van Nantes. "Dit zal vanaf heden de wet zijn in Frankrijk" zei de koning.Voor het eerst zullen twee religies samenleven in Frankrijk, er zullen geen vervolgingen of veroordelingen meer zijn voor hen die een ander geloof hebben dan de meerderheid, de katholieken. Henri IV weet het niet, maar tolerantie is nooit gewonnen.

Welke zal worden afgeschaft door de kleinzoon van Henry IV

In 1685 schafte zijn kleinzoon, Lodewijk XIV, met een pennenstreek het Edict van Nantes af. De protestanten moesten zich bekeren. Opgejaagd, slachtoffer van talloze misstanden, vluchtten duizenden en doken onder. Sommigen vestigden zich in Duitsland, of zelfs in Amerika. De vrijheid om anders te geloven zou pas een eeuw later terugkeren, in 1789.

Jérôme Prod'homme

Jérôme Prod'homme

Jérôme is "monsieur de France" de auteur van deze site. 

Jérôme Prod'homme

Jérôme Prod'homme

Jérôme is "monsieur de France" de auteur van deze site.